Amanah Astra

Sedekah Akhir Tahun

Jum'at di penghujung tahun. Semoga menghadirkan keberkahan di dalam setiap amal shalih yang kita kerjakan.

Pencapaian dunia disyukuri. Tak lupa untuk pencapaian bekal akhirat juga. Mari kita berlomba-lomba, raih berkah yang seimbang.
__________________
Transfer via PermataBank Syariah
097.061.939.9 a.n Infaq Shodaqoh