Ngulik

Taufik Bslmh • 1 November 2021

Ngulik bareng untuk menjadi jujur amanah dengan akad yg baik.untuk dapat memberikana hak kewajiban  yg tidak ada yg  dirugikan