Mohammad Shodiq Ahmad, MA

Lahir di Pati, Jawa Tengah
S2 Int. Islamic University Pakistan.

Pengajar di STIU Darul Hikmah